Υπηρεσίες

Συμβουλευτική Διατροφή Οικογένειας

Απώλεια λίπους, αύξηση μυϊκής μάζας

Επιστημονική επιμέλιεα διατροφικών προγραμμάτων Επικεφαλής Βασιλική Γκέσου Μπατσίλα απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με ειδίκευση στον τομέα της Διατροφογενετικής και Διατρφογενομικής.

Αίτηση Πακέτου