Υπηρεσίες

Διατροφή για Απώλεια Βάρους

Διατροφή για Απώλεια Βάρους

Στόχος η απόκτηση του ιδανικού βάρους σώματος. Η απώλεια βάρους επιτυγχάνεται μέσω της αποκλειστικής απώλειας λίπους, καθώς το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο. Επιστημονική επιμέλιεα διατροφικών προγραμμάτων Επικεφαλής Βασιλική Γκέσου Μπατσίλα απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Με ειδίκευση στον τομέα της Διατροφογενετικής και Διατρφογενομικής.

Αίτηση Πακέτου