Υπηρεσίες

Διατροφή για Αύξηση Βάρους

Διατροφή για Αύξηση Βάρους

Στόχος η απόκτηση του ιδανικού βάρους σώματος. Η αύξηση βάρους επιτυγχάνεται μέσω της ισορροπημένης διατροφής, με αποτέλεσμα την βελτίωση της εικόνας σώματος και αυτοεκτίμησης του ατόμου. Επιστημονική επιμέλιεα διατροφικών προγραμμάτων Επικεφαλής Βασιλική Γκέσου Μπατσίλα απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με ειδίκευση στον τομέα της Διατροφογενετικής και Διατρφογενομικής.

Αίτηση Πακέτου